Archief voor Auteur: AVC Advocaten

Bestuursverbod in de Handelsregisterwet

Recentelijk hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat strekt tot wijziging van de Handelsregisterwet.[1] Een van de gevolgen van deze wetswijziging is dat een bestuursverbod moet worden geregistreerd in het handelsregister. Deze verplichting zal worden geregeld in…
Lees meer

Niet beëindigen slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

Op 29 juli 2019 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, overwogen dat het in stand houden van een slapend dienstverband in strijd is met goed werkgeverschap (ECLI:NL:RBGEL:2019:3440). De werkgever is veroordeeld om op straffe van een dwangsom…
Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder incassobureau wegens niet betalen geïncasseerde vorderingen

Een incassobureau had diverse vorderingen van een opdrachtgever geïncasseerd maar vervolgens niet afgedragen. Blijft de opdrachtgever achter met lege handen of is het mogelijk voor hem om zijn vordering te verhalen op de bestuurder van het incassobureau wegens bestuurdersaansprakelijkheid? Over…
Lees meer