Archief voor Auteur: AVC Advocaten

Aanvaarding van een aanbod onder voorwaarde geen tegen aanbod; koopovereenkomst tot stand gekomen

In de vastgoedpraktijk is het niet ongebruikelijk om in een huurovereenkomst met betrekking tot onroerend goed een koopoptie of recht van eerste koop op te nemen. Beide mogelijkheden worden nog wel eens met elkaar verward of door elkaar gebruikt. Het…
Lees meer

Algeheel verbod op huisdieren in huishoudelijk reglement nietig

Wanneer een appartementsgebouw bij notariële akte is gesplitst in appartementsrechten, wordt er ook een splitsingsreglement opgesteld, dan wel wordt een modelsplitsingsreglement van toepassing verklaard. In de wet is bepaald wat ieder splitsingsreglement minimaal dient te bevatten. Te denken valt dan…
Lees meer

Bezorgers Deliveroo kunnen toch aanspraak maken op arbeidsovereenkomst

Waar een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam op 23 juli 2018 nog oordeelde dat een bezorger niet in loondienst was bij Deliveroo, heeft een collega kantonrechter van de rechtbank Amsterdam gisteren anders geoordeeld en overwogen dat bezorgers wel degelijk aanspraak…
Lees meer