Bijdragen van onze advocaten

Advies van A-G aan Hoge Raad: werkgever in beginsel verplicht slapend dienstverband te beëindigen onder betaling transitievergoeding

Naar aanleiding van de vier prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg heeft Advocaat-Generaal De Bock gisteren (woensdag 18 september 2019) de Hoge Raad geadviseerd dat, mede gelet op de Wet compensatie transitievergoeding, een werkgever in beginsel verplicht is een slapend…
Lees meer

Ontbinding huurovereenkomst naar aanleiding van woningsluiting door burgemeester getoetst aan maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Op grond van artikel 7:231, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, is een verhuurder bevoegd een huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien in het gehuurde in strijd is gehandeld met de Opiumwet en het gehuurde daarom door een burgemeester is gesloten….
Lees meer

Bestuursverbod in de Handelsregisterwet

Recentelijk hebben de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat strekt tot wijziging van de Handelsregisterwet.[1] Een van de gevolgen van deze wetswijziging is dat een bestuursverbod moet worden geregistreerd in het handelsregister. Deze verplichting zal worden geregeld in…
Lees meer