Ontslagbescherming

Een werknemer kan niet zonder reden ontslagen worden. De regels van het arbeidsrecht beschermen de werknemer tegen een dergelijk ontslag (ontslagbescherming). Tevens kunnen de in de arbeidsovereenkomst opgenomen voorwaarden een uitkomst bieden. In ieder geval dient er rekening te worden gehouden met een opzegtermijn en een eventueel opzegverbod.

Een opzegverbod geldt ten tijde van ziekte, zwangerschap of dienstplicht (artikel 7:670 en 7:7670a Burgerlijk Wetboek (BW). Hiernaast mag een werknemer onder andere niet ontslagen worden op grond van een bepaalde geloofsovertuiging, het geslacht en zijn of haar politieke ideeën.

Indien de werkgever een werknemer wilt ontslaan dient hij dit ontslag voorafgaand door de rechter te laten toetsen op onredelijkheid. In het geval dat het ontslag kan worden doorgezet, bepaalde de rechter voorheen aan de hand van de kantonrechtersformule op welke ontslagvergoeding een werknemer recht had. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 zijn er in het ontslagrecht enkele veranderingen doorgevoerd. Één van deze veranderingen is de vervanging van de kantonrechtersformule door de transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding is terug te vinden in artikel 7:673 BW. De hoogte van de transitievergoeding is mede afhankelijk van het dienstverband van de werknemer. Na een (minimaal) dienstverband van twee jaar ontvangt de werknemer een vergoeding ter hoogte van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Bij een dienstverband van 10 jaar of meer betreft het een half maandsalaris per gewerkt jaar.

Een andere wijziging uit de Wwz heeft gevolgen gehad voor de toepassing van opzegverboden. Een aantal opzegverboden komen namelijk te vervallen wanneer werknemers hun functie langer dan een half jaar vervullen. De opzegverboden ten aanzien van de eerste twee jaar ziekte,  zwangerschap(sverlof) en de diensplicht blijven echter wel altijd gelden.

Het ontslagrecht is door de Wwz versoepeld, desalniettemin kan een werknemer nog steeds niet zonder reden ontslagen worden en dient de kantonrechter het ontslag nog (altijd) te toetsen.

Bent u recentelijk ontslagen? Heeft uw werkgever in strijd gehandeld met het opzegverbod? Of heeft u als werkgever vragen over ontslag? Neem gerust contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Zij staan u graag te woord.