VvE recht

De eigenaar van een appartementsrecht is (verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Binnen deze vereniging worden besluiten genomen die u als eigenaar van een appartementsrecht direct raken.

Het verenigingsrecht en appartementsrecht is opgenomen in het Burgelijk Wetboek en beide behoren tot het overkoepelende vastgoedrecht. Onderlinge afspraken tussen de eigenaren zijn vastgelegd in een splitsingsakte, een splitsingsreglement en een huishoudelijk reglement.

In de notariële splitsingsakte is de splitsing van het pand in appartementen vastgelegd en bevindt zich een splitsingstekening ter aanduiding van de grenzen van de verschillende appartementen.

Het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement maken deel uit van de splitsingsakte. In het splitsingsreglement kunt u de statuten van de verenging en de rechten en plichten van de eigenaren vinden. In het huishoudelijk reglement staan de orderegels die betrekking hebben op het gebruik van het gebouw. Dit laatste reglement is echter niet verplicht.

Ten aanzien van het privédeel van een appartementseigenaar mogen aanpassingen worden gedaan zonder overleg met de overige eigenaren. Ook het verhuren van het privédeel is zonder overleg toegestaan. Over werkzaamheden en onderhoud aan het gehele pand dienen de eigenaren binnen de vereniging wel samen te beslissen.

Zoekt u een advocaat met uitgebreide kennis van het VvE recht?

Het appartementsrecht is een rechtsgebied op zich. De expertise op dit vlak is bij AVC Advocaten in ruime mate aanwezig. Onze advocaten kunnen zowel professionele VvE beheerders als individuele eigenaren in en buiten rechte bijstaan. Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten als appartementseigenaar? Of heeft u advies nodig bij een geschil binnen uw vereniging? Dan kunt u uitstekend terecht bij een van onze advocaten.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar bent u eigenaar van een appartementsrecht buiten Amsterdam? Geen enkel probleem, neem gerust contact met ons op!