Archief voor Auteur: AVC Advocaten

Het modelsplitsingsreglement 2021 voor kleine VvE’s

Op grond van de wet heeft iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) een splitsingsreglement vastgesteld. In de praktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zogenoemde modelreglementen die zijn vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Een modelreglement wordt dan door degene die tot…
Lees meer

Huurprijsverhoging geliberaliseerde woonruimte beperkt mogelijk

De Eerste en Tweede Kamer hebben eerder dit jaar de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (hierna: “de nieuwe wet”) aangenomen. Deze nieuwe wet is per 1 mei 2021 in werking getreden en heeft tot gevolg dat huurprijzen van geliberaliseerde woonruimten…
Lees meer

Huurprijsvermindering bij omzetdaling door het coronavirus

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er een lijn van rechtspraak ontstaan waarin rechters oordelen dat de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen als onvoorziene omstandigheden moeten worden beschouwd. Dit leidt ertoe dat overeenkomsten niet altijd ongewijzigd in stand…
Lees meer