Tag Archief: huurovereenkomst

Huurprijsvermindering in tijden van crisis

Als gevolg van het coronavirus heeft de overheid maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onder andere de horeca- en evenementenbranche zijn door deze maatregelen getroffen. De sluitingen (en onmogelijkheid organiseren evenementen) hebben al tot diverse…
Lees meer

Ontbinding huurovereenkomst naar aanleiding van woningsluiting door burgemeester getoetst aan maatstaven van redelijkheid en billijkheid

Op grond van artikel 7:231, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, is een verhuurder bevoegd een huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien in het gehuurde in strijd is gehandeld met de Opiumwet en het gehuurde daarom door een burgemeester is gesloten….
Lees meer

Aanvaarding van een aanbod onder voorwaarde geen tegen aanbod; koopovereenkomst tot stand gekomen

In de vastgoedpraktijk is het niet ongebruikelijk om in een huurovereenkomst met betrekking tot onroerend goed een koopoptie of recht van eerste koop op te nemen. Beide mogelijkheden worden nog wel eens met elkaar verward of door elkaar gebruikt. Het…
Lees meer