mr. J.R. de Jong

mr. J.R. de Jong

E-mail: [email protected]

Telefoon: 020 – 210 33 70

mr. J.R. (Jeroen) de Jong is sinds augustus 2018 verbonden aan AVC Advocaten en is werkzaam als advocaat. Zijn opleiding heeft Jeroen gevolgd aan de Universiteit Leiden. Hij is afgestudeerd in zowel de richting Encyclopedie en Filosofie van het Recht als in de richting Ondernemingsrecht. Tijdens zijn studie schreef Jeroen een scriptie over de ontwikkeling van aansprakelijkheid van bestuurders in de rechtspraak van de Hoge Raad. Daarnaast heeft hij tijdens zijn studie stage gelopen bij twee middelgrote kantoren.

Bij AVC Advocaten is Jeroen voornamelijk werkzaam binnen het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht. Hij staat onder meer (internationale) ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders bij en treedt waar nodig ook in rechte op. Jeroen staat zijn cliënten onder meer bij op het gebied van:

  • aandeelhoudersgeschillen;
  • ontslag/schorsing van statutair bestuurders;
  • bestuurdersaansprakelijkheid;
  • geschillen over de besluitvorming;
  • geldigheid van bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten;
  • vertegenwoordiging van rechtspersonen;
  • personenvennootschappen als de vennoot onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap;
  • aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten.

Mede vanwege zijn brede vooropleiding, beschikt Jeroen niet alleen over juridische kwaliteiten, maar heeft hij ook een uitstekend strategisch vermogen. Ook op dat gebied kan hij zijn cliënten bijstaan en daarmee is hij de ideale partner van uw onderneming.

Bel of Fax ons

F: 020 – 210 33 71

OF