Rechtsbijstandverzekering

rechtsbijstandverzekering

Heeft u een juridisch geschil en een rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan kan AVC Advocaten u helpen zonder hoge kosten voor u.

In de meeste gevallen zal een werknemer van de verzekeraar zelf met uw zaak aan de slag gaan zodra u het geschil heeft gemeld. Het Europees Hof van Justitie heeft echter bepaald dat u als verzekerde altijd recht heeft op juridische bijstand naar keuze in het geval van een gerechtelijke of administratieve procedure. Indien u dus liever wordt bijgestaan door een externe rechtsbijstandverlener, zoals bijvoorbeeld één van onze advocaten, kunt u daarvoor kiezen. Deze vrije keuze is niet afhankelijk van de vraag of de rechtsbijstandsverzekeraar het inschakelen van een externe rechtsbijstandverlener nodig acht. Hierbij dient het begrip ‘administratieve procedure’ ruim uitgelegd te worden. U heeft bijvoorbeeld ook recht op rechtsbijstand naar keuze als sprake is van een ontslagprocedure bij het UWV of een bestuursrechtelijke bezwaarschriftprocedure.

Als een juridisch geschil is ontstaan, dan is het aan te raden om uw polisvoorwaarden nader te bekijken. In de polisvoorwaarden wordt bepaald of het geschil door uw verzekering wordt gedekt. Indien dit het geval is, zal de verzekeraar veelal het te vergoeden bedrag beperkt hebben tot een maximaal te vergoeden bedrag. De verzekeraar mag een dergelijke beperking opleggen. De beperking mag echter niet betekenen dat het u als verzekerde onmogelijk wordt gemaakt om een redelijke keuze te maken voor een interne of een externe rechtsbijstandverlener. Daarnaast zal het door de verzekeraar te vergoeden bedrag voldoende toereikend moeten zijn. Of een bedrag voldoende toereikend is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Het voorgaande brengt met zich mee dat ook indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, u dus kunt rekenen op onze juridische bijstand. U mag immers zelf bepalen wie u inschakelt bij om het geschil op te lossen.

Voor vragen of meer informatie over rechtsbijstand kunt u gerust contact met ons opnemen.