Rechtsbijstand

Voorwaarden gefinancierde rechtsbijstand

Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft een goede reden om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Een verzoek wordt alleen toegewezen indien het in uw geval noodzakelijk is dat u juridische bijstand ontvangt.
  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand zal dit toetsen. Tijdens het onderzoek naar inkomen en vermogen zal de Raad voor Rechtsbijstand kijken naar het inkomen van twee jaar geleden. Dit jaar wordt ook wel het peiljaar genoemd. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer het verzamelinkomen hoger is dan € 28.600 voor alleenstaanden of € 40.400 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind. Bovendien heeft u geen recht op gefinancierde rechtsbijstand indien uw vermogen in box 3, zoals spaargeld of bijvoorbeeld een tweede woning, hoger is dan het heffingsvrije vermogen in het peiljaar waaraan het vermogen wordt getoetst. De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt de inkomens- en vermogensgegevens van de Belastingdienst.

Eigen bijdrage

Indien uw verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand is toegewezen, bent u enkel een eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd. Deze bijdrage betaalt u rechtstreeks aan uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Daarna is het van belang of u alleenstaand, gehuwd of samenwonend bent of een eenoudergezin vormt. Hoe hoger het inkomen was in het peiljaar, hoe hoger de eigen bijdrage zal zijn. De eigen bijdrage varieert tussen de € 208,- en € 875,-.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op.