Zomaar een boom kappen?

De koude winter is weer voorbij. De lente hangt in de lucht en die vervelende klussen waar je de hele winter tegenop hebt gezien moeten nu toch echt maar eens gebeuren. Zoals die twee bomen in de tuin die elke zomer voor meer schaduw zorgen dan je lief is. De messen van je motorkettingzaag zijn geslepen, je hebt je zaagbroek met snijprotectie al klaarliggen, klaar om die boom te kappen. Maar mag dit zomaar?

In de Algemene Plaatselijk Verordening (APV) van de gemeente Velsen staan regels met betrekking tot het ‘vellen van houtopstanden’, de juridische term voor het kappen van bomen. Uit deze regels blijkt dat je voor het kappen een vergunning van het college nodig hebt wanneer de boom groter is dan 1.30 meter of wanneer de diameter groter is dan 15 centimeter. Er zijn hier een aantal uitzonderingen op, bijvoorbeeld voor de kap van fruitbomen. Maar in principe kan je ervan uit gaan dat wanneer de bomen aan de bovenstaande vereisten voldoen, je een vergunning nodig hebt. En wanneer je de boom kapt zónder deze vergunning handel je in strijd met de APV; er is dan sprake van illegale kap.

Bij het illegaal kappen van bomen kan door de overheid op verschillende manieren handhavend worden opgetreden. Er kan bestuursrechtelijk en privaatrechtelijk tegen worden opgetreden, maar ook strafrechtelijk. Strafrechtelijke vervolging is mogelijk op grond van de Wet economische delicten, waarin wordt gesteld dat het handelen in strijd met de gemeentelijke regels (de APV) een overtreding is. Hiervoor moet wel aangifte bij de politie zijn gedaan.

De straffen die staan op het overtreden van de gemeentelijke regels met betrekking tot houtkap zijn niet mis. In geval van een overtreding loop je het risico op ten hoogste zes maanden hechtenis, een taakstraf of een geldboete van ten hoogste 20250 euro. En helaas betekent het woordje ‘of’ in deze context ‘en/of’… Nu zullen deze straffen alleen in ernstige gevallen worden opgelegd, maar ook wanneer een lichtere straf wordt opgelegd blijft het hebben van een strafrechtelijke veroordeling op je naam niet iets om vrolijk van te worden.

Los van de strafrechtelijke vervolging staat in de APV van Velsen dat het college ook een herbeplantingsplicht kan opleggen wanneer er illegaal is gekapt. De waarde en omvang van de te herbeplante bomen zal worden bepaald aan de hand van hetgeen door de illegale houtkap teniet is gedaan. Dus naast de strafrechtelijke veroordeling, kan het herbeplanten je ook nog een goede duit kosten.

Dus wacht nog even met het aanslingeren van je motorkettingzaag, ga eerst even met een meetlint aan de slag en neem de moeite om een vergunning aan te vragen indien nodig. Dat beetje extra zonlicht in je tuin is geen strafrechtelijke veroordeling waard.

De Kanaalgraver, april 2016, Jaap Drijftholt.
Meer weten over het legaal kappen van een boom? Neem gerust contact op.