Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand

AVC Advocaten werkt niet op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.
Hieronder vindt u algemene informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel procederen op basis van toevoeging genoemd.

Systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand

Op grond van artikel 18 van de Grondwet heeft iedereen in Nederland recht op rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure ongeacht de hoogte van zijn inkomen of vermogen. Voor de minder vermogende en rechtzoekende met een laag inkomen heeft de Nederlandse overheid het systeem van de gesubsidieerde rechtsbijstand opgezet.

Het is een systeem waarbij u kort gezegd niet de volledige kosten hoeft te betalen die u maakt voor het inschakelen van een advocaat, mits de advocaat is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. U bent enkel een eigen bijdrage verschuldigd. Het overige deel van de kosten wordt gedragen door de Raad voor Rechtsbijstand. Zij betalen dit deel rechtstreeks aan de advocaat.

De advocaat heeft de plicht om na te gaan of een cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien dit het geval is, dan kan de advocaat een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een dergelijk verzoek kunt u niet zelf indienen.

Voorwaarden gefinancierde rechtsbijstand

Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft een goede reden om gesubsidieerde rechtsbijstand aan te vragen. Een verzoek wordt alleen toegewezen indien het in uw geval noodzakelijk is dat u juridische bijstand ontvangt.
  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand zal dit toetsen.

Tijdens het onderzoek naar inkomen en vermogen zal de Raad voor Rechtsbijstand kijken naar het inkomen van twee jaar geleden. Dit jaar wordt ook wel het peiljaar genoemd. U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer het verzamelinkomen hoger is dan € 26.400 voor alleenstaanden of € 37.300 voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind.
Bovendien heeft u geen recht op gefinancierde rechtsbijstand indien uw vermogen in box 3, zoals spaargeld of bijvoorbeeld een tweede woning, hoger is dan het heffingsvrije vermogen in het peiljaar waaraan het vermogen wordt getoetst.

De Raad voor Rechtsbijstand verkrijgt de inkomens- en vermogensgegevens van de Belastingdienst.

Eigen bijdrage

Indien uw verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand is toegewezen, bent u enkel een eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd. Deze bijdrage betaalt u rechtstreeks aan uw advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Daarna is het van belang of u alleenstaand, gehuwd of samenwonend bent of een eenoudergezin vormt. Hoe hoger het inkomen was in het peiljaar, hoe hoger de eigen bijdrage zal zijn.

De eigen bijdrage varieert tussen de € 77,- en € 849,-.

Andere kosten

De mogelijkheid bestaat dat u naast de eigen bijdrage andere kosten dient te voldoen aan de advocaat. Hierbij kunt u denken aan griffierechten, proceskosten en vergoedingen voor deskundigen of getuigen. Deze kosten dient u zelf te betalen en worden dus niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. Voorafgaand zal de advocaat deze kosten met u bespreken.

Resultaatbeoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand

Indien u uw verzoek is toegewezen en u dus een toevoeging heeft ontvangen, beoordeelt de Raad voor Rechtsbijstand achteraf aan de hand van het resultaat van de zaak of de kosten van de advocaat alsnog voor uw rekening dienen te komen. Dit wordt ook wel de resultaatbeoordeling genoemd. Indien de opbrengst van uw zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrije vermogen in box 3, dan dient u alsnog de kosten voor de advocaat zelf te betalen en zal de Raad voor Rechtsbijstand u hiervoor een factuur toezenden.