Bijdragen van onze advocaten

De vervanging van een raam door een deur is geen architectonische wijziging: geen toestemming van de leden van de VvE vereist

Eigenaren van een appartement zijn mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen van het gebouw waarin het appartement is gelegen. In het splitsingsreglement van een VvE is veelal bepaald dat de eigenaar van een appartement zonder toestemming van de ledenvergadering van de…
Lees meer

Huurprijsvermindering in tijden van crisis

Als gevolg van het coronavirus heeft de overheid maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Onder andere de horeca- en evenementenbranche zijn door deze maatregelen getroffen. De sluitingen (en onmogelijkheid organiseren evenementen) hebben al tot diverse…
Lees meer

Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op grond van “cumulatiegrond” (i-grond) toegewezen

De rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs voor het eerst een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst op grond van de per 1 januari 2020 in werking getreden “cumulatiegrond”, wegens de combinatie van disfunctioneren van de werknemer en een verstoorde arbeidsrelatie, toegewezen….
Lees meer