Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht behelst de contractuele relatie tussen werknemers en werkgevers. Onder andere boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bevat regels over deze contractuele relatie. Over het algemeen strekken de wettelijke bepalingen tot bescherming van de zwakkere partij; de werknemer. Het arbeidsrecht kent een aantal artikelen van dwingend recht. Dit betekent dat niet van die wettelijke bepalingen afgeweken mag worden. Wanneer wel mag worden afgeweken van de wettelijke bepalingen is sprake van regelend recht. Een afwijking is dan soms mogelijk op individueel niveau in de arbeidsovereenkomst of op collectief niveau in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Zoekt u een arbeidsrecht advocaat?

Mocht er een conflict optreden op de werkvloer dan zullen onze arbeidsrecht advocaten en juristen proberen om het geschil op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Helaas behoort dit niet altijd tot de mogelijkheden. In dat geval staan wij u uiteraard ook bij in een gerechtelijke procedure.

Onze advocaten en juristen kunnen u niet alleen bijstaan en adviseren ten tijde van een conflict, maar tevens ondersteunen bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Onze advocaten en juristen kunnen ook een steentje bijdragen indien u of uw werkgever aan de vooravond staat van een grote reorganisatie. Tevens staan onze medewerkers zowel werknemers als werkgevers bij in (ontslag)procedures bij het UWV of de kantonrechter.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar bent u werkzaam buiten Amsterdam? Of is uw onderneming gevestigd buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. AVC Advocaten maakt graag een paar extra meters voor u. Neem contact met ons op via 020 – 210 33 70.