Vaststellingsovereenkomst

Vaststellings-overeenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een officieel document dat wordt gebruikt om geschillen te voorkomen of op te lossen, en het wordt in diverse rechtsgebieden toegepast. Deze overeenkomst is nuttig bij uiteenlopende kwesties, zoals mediation, verzekeringsrecht of arbeidsrecht. De inhoud ervan varieert afhankelijk van het specifieke geschil. Hoewel het vaak wordt gebruikt bij arbeidszaken, kan een dergelijk document verschillende benamingen hebben, afhankelijk van de betrokken partijen. In dit artikel gaat het om de vaststellingsovereenkomst voor het beëindigen van de werkverhouding. 

Voorbeelden van situaties waarin een vaststellingsovereenkomst gebruikt kan worden, zijn bijvoorbeeld een beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege een reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte van de werknemer, een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer of een situatie waarin beide partijen het erover eens zijn dat het beter is om de samenwerking te beëindigen.

 

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst, is een juridisch bindend contract tussen werkgever en werknemer waarin afspraken worden gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het doel van een vaststellingsovereenkomst is om een snelle en soepele beëindiging van de arbeidsrelatie te bewerkstelligen, zonder dat hiervoor een juridische procedure bij het UWV of de kantonrechter nodig is.

Belangrijke punten die worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst zijn onder andere de reden voor het ontslag, de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd), de einddatum van het dienstverband en andere zaken zoals het verstrekken van een getuigschrift en vrijstelling van werk.

Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen voordat je een vaststellingsovereenkomst ondertekent, aangezien dit document grote gevolgen kan hebben voor je rechten en plichten als werknemer. Een jurist kan je helpen om de inhoud van de overeenkomst te beoordelen, mogelijke valkuilen te identificeren en ervoor te zorgen dat je niet tekent voor zaken waar je later spijt van krijgt. Zeker bij complexe situaties, zoals ontslag met wederzijds goedvinden, is het inschakelen van juridisch advies sterk aan te raden.

 

Heb ik na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst nog recht op WW?

Na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst heb je in de meeste gevallen nog recht op een WW-uitkering. Het is echter belangrijk dat het ontslag in de vaststellingsovereenkomst correct wordt beschreven. Het is noodzakelijk dat het initiatief voor het ontslag van de werkgever afkomstig is en dat er geen sprake is van ontslag op staande voet of verwijtbaar gedrag van jouw kant.

Een ontslag met wederzijds goedvinden levert over het algemeen geen problemen op bij het aanvragen van een WW-uitkering bij het UWV. Als het ontslag correct is vastgelegd en aan alle vereisten voldoet, kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Het is echter altijd verstandig om advies in te winnen bij een juridisch professional of het UWV zelf om er zeker van te zijn dat je recht hebt op een WW-uitkering na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Zij kunnen je verder begeleiden en je informeren over eventuele consequenties die van toepassing kunnen zijn in jouw specifieke situatie.

 

Het UWV

Het UWV speelt een belangrijke rol bij vaststellingsovereenkomsten op het gebied van het arbeidsrecht. Het is gebruikelijk dat een werkgever, voordat een werknemer wordt ontslagen, toestemming moet krijgen van het UWV. Het UWV beoordeelt de ontslagsituatie en besluit of het ontslag gerechtvaardigd is volgens de wettelijke regels.

Bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk om te weten dat dit gevolgen kan hebben voor het ontvangen van een WW-uitkering. Het UWV zal de vaststellingsovereenkomst namelijk beoordelen om te bepalen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Als het UWV oordeelt dat de werknemer zelf schuld heeft aan het ontslag, kan dit leiden tot een lagere of geen WW-uitkering. Het UWV en de vaststellingsovereenkomst zijn dus nauw met elkaar verbonden. 

 

Kan ik ook een vaststellingsovereenkomst accepteren als ik ziek ben?

Als je ziek bent, is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te accepteren. Echter, in de meeste gevallen is dit niet verstandig. Wanneer een werknemer ziek is, geldt er een opzegverbod. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen vanwege ziekte. Het accepteren van een vaststellingsovereenkomst zou in strijd kunnen zijn met dit opzegverbod.

Het accepteren van een vaststellingsovereenkomst terwijl je ziek bent, kan verregaande gevolgen hebben voor het recht op een ZW-uitkering (ziektewetuitkering). Het UWV zal namelijk beoordelen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Als het UWV oordeelt dat je zelf schuld hebt aan het ontslag, kan dit leiden tot een lagere of geen ZW-uitkering. Daarom is het in een situatie van ziekte belangrijk om juridisch advies in te winnen voordat je een vaststellingsovereenkomst accepteert. Een juridisch adviseur kan je helpen om de voorwaarden van de overeenkomst te beoordelen en te onderhandelen over eventuele aanpassingen om zo je recht op een ZW-uitkering te beschermen.

 

Recht op transitievergoeding en WW-uitkering

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is het belangrijk om te weten dat je geen recht hebt op een wettelijke transitievergoeding. In plaats daarvan bepaal je samen met je werkgever de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze vergoeding kan verschillende vormen aannemen, zoals een financiële vergoeding of andere afspraken die in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

Bij het aanvragen van een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden is het van belang te weten dat je minstens 26 weken van de afgelopen 36 weken moet hebben gewerkt om in aanmerking te komen. De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Het UWV zal bepalen hoeveel maanden je recht hebt op WW-uitkering.

Het is raadzaam om bij een ontslag met wederzijds goedvinden altijd juridisch advies in te winnen om mogelijke risico’s te minimaliseren en de beste voorwaarden te onderhandelen.

Let op: Het is belangrijk om de exacte voorwaarden en procedures met betrekking tot transitievergoeding en WW-uitkering te raadplegen bij het UWV of een arbeidsrechtadvocaat, omdat deze kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie en wetgeving.

 

Bedenktermijn bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er altijd een bedenktermijn van toepassing. Deze bedenktermijn houdt in dat zowel de werknemer als de werkgever 14 dagen de tijd heeft om zich te bedenken na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Het doel van deze bedenktermijn is om beide partijen de kans te geven om de gemaakte afspraken te overdenken en eventueel te herzien.

Het is belangrijk op te merken dat als de werkgever niet in de vaststellingsovereenkomst vermeldt dat er een bedenktermijn van 14 dagen geldt, de bedenktermijn automatisch wordt verlengd naar 21 dagen. Dit is vastgelegd in de wet.

Mocht de werknemer zich binnen de bedenktermijn bedenken, dan dient dit schriftelijk aan de werkgever te worden gemeld. In dat geval moet de werkgever het ontslag alsnog bij de kantonrechter aanvragen, omdat het ontslag dan niet meer met wederzijds goedvinden plaatsvindt.

Het is dus van groot belang om tijdens het proces van ontslag met wederzijds goedvinden goed op de hoogte te zijn van de bedenktermijn en eventuele verlengingen ervan. Het kan verstandig zijn om juridisch advies in te winnen om de gemaakte afspraken te beoordelen en eventuele risico’s te minimaliseren.

 

Transitievergoeding bij ontslag wederzijds goedvinden

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de transitievergoeding een belangrijk onderwerp om te bespreken. Het is namelijk mogelijk om hierover te onderhandelen met uw werkgever. De transitievergoeding is een financiële compensatie die u kunt ontvangen bij beëindiging van uw dienstverband. Het bedrag van de transitievergoeding is afhankelijk van onder andere uw dienstjaren en salaris.

Daarnaast is het in een vaststellingsovereenkomst mogelijk dat de werkgever afziet van het concurrentie- en relatiebeding. Dit betekent dat u na uw ontslag vrij bent om bij een concurrent te gaan werken en contact te onderhouden met relaties van uw voormalige werkgever.

Wanneer uw werkgever het initiatief neemt voor het beëindigen van uw dienstverband, heeft u in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. Het is belangrijk om dit goed te laten vastleggen in de vaststellingsovereenkomst.

Bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst is het raadzaam om juridisch advies in te winnen. Een jurist of advocaat kan u helpen om uw rechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u een eerlijke transitievergoeding ontvangt bij een ontslag met wederzijds goedvinden.

 

Waarom heb ik bij een vaststellingsovereenkomst juridisch advies nodig?

Het UWV zal namelijk onderzoeken of er sprake is van verwijtbare werkloosheid wanneer je een WW-uitkering aanvraagt. Als het UWV concludeert dat je zelf schuld hebt aan het ontslag, kan dit resulteren in een verlaging of zelfs het weigeren van de WW-uitkering. Daarom is het van essentieel belang om een arbeidsrechtadvocaat te raadplegen, zodat deze je kan adviseren over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst en kan onderhandelen over eventuele aanpassingen om de risico’s voor je WW-uitkering te minimaliseren.

Belangrijk om te vermelden is dat het normaal gesproken de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de kosten van het juridisch advies te betalen. Het is dus raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen neemt en je rechten en financiële situatie beschermt bij het accepteren van een vaststellingsovereenkomst.

Schroom niet om contact op te nemen met AVC Advocaten indien u een vaststellingsovereenkomst wilt laten opstellen.