Reorganisatie

Reorganisatie​

Een reorganisatie is voor zowel de werknemer als de werkgever geen fijne gebeurtenis. Het vergt heel wat voeten in de aarde en geen enkele reorganisatie is hetzelfde. Voor de werkgever betekent een reorganisatie vaak dat hij geld zal moeten investeren in juridische adviseurs en bedrijfsconsultants om de reorganisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de werknemer kan het betekenen dat hij zijn baan verliest of akkoord moet gaan met een lager salaris of misschien zelfs een andere functie.

Het doel van een reorganisatie is (meestal) het bewerkstelligen van een efficiëntere en duurzamere organisatie in vergelijking met de huidige situatie. De werkgever dient onder meer na te denken over de nieuwe organisatiestructuur (organogram) en de bezetting per functie. Hiervoor stelt hij onder andere een personeelsplan op waarin hij de veranderingen en de gevolgen voor het personeel toelicht. Welke functies vervallen? Hoeveel personen zullen er na de reorganisatie overbodig zijn? Deze vragen worden beantwoord in een dergelijk plan.

Indien de werkgever tot de conclusie komt dat een aantal werknemers overbodig is, kan hij gebruik maken van drie mogelijke ontslagprocedures. De eerste mogelijkheid is een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Hiernaast kan ontslag, zonder toestemming van de werknemer, middels een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter worden gerealiseerd. Ten derde is een ontslagprocedure via het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) mogelijk.

Een werkgever moet bij een collectief ontslag, van twintig of meer werknemers in een tijdsbestek van drie maanden, bezien of de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is. Indien dit het geval is dan moet de werkgever van het ontslag melding doen bij het UWV en de vakbonden. Vervolgens geldt een maand wachttijd voordat de ontslagaanvraag in behandeling wordt genomen.

Al met al is een reorganisatie een ingewikkeld, tijdrovend en emotioneel traject. Het zal vaak werknemers tegen de borst stuiten, terwijl een werkgever soms niet anders kan.

Vreest u als werknemer voor uw positie vanwege een lopende of aankomende reorganisatie? Of zoekt u als werkgever begeleiding tijdens dit slepende traject? Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u in beide gevallen uitstekend van dienst zijn. Neem gerust contact op. Zij staan u graag te woord.