Incassorecht

Zoekt u een incassorecht advocaat?

In het zakelijk verkeer heeft men van tijd tot tijd te maken met afnemers die niet betalen.

Het is zaak dat de wanbetaler (debiteur) middels betalingsherinneringen en ingebrekestellingen aangemaand wordt, zodat betaling volgt. Voor menig ondernemer is het achterna zitten van wanbetalers een tijdrovende bezigheid. Daarom kan een ondernemer er voor kiezen om de vordering tot betaling uit te besteden aan juristen. Het is aan te raden om het vorderen van de betaling over te laten aan een specialist, aangezien zij de soms de juiste snaar bij de wanbetaler kunnen raken en het bewustzijn kunnen creëren om toch over te gaan tot betaling.

Na het schriftelijk aanmanen kan worden overgaan tot het dagvaarden van de wanbetaler en een gerechtelijke procedure worden gestart. Nog voordat de rechter beslist kan er conservatoir beslag worden gelegd op het vermogen van de wanbetaler ter verzekering van de betaling. Door beslaglegging wordt het vermogen van de wanbetaler bevroren, zodat het voor verhaal vatbaar blijft. Om conservatoir beslag te kunnen leggen moet verlof worden aangevraagd bij de rechter. Verlof kan worden verleend zonder overleg met de wanbetaler.

Wanneer er conservatoir beslag is gelegd en de rechter wijst de vordering toe, dan wordt het beslag omgezet naar executoir beslag. Executoir beslag is nodig om over te kunnen gaan tot het uitvoeren van het vonnis. De deurwaarder zorgt voor de uitvoering en zal de vordering innen.

Zoekt u een arbeidsrecht advocaat?

Het incassorecht kent diverse handelingen en juridische stappen die op de juiste manier gevolgd moeten worden. Wilt u meer informatie over het incassorecht in het algemeen of over conservatoir beslag leggen? De incasso advocaten van AVC Advocaten kunnen u adviseren over de procedure en dit tijdrovende werk uit uw handen nemen. Te allen tijde zal uw klantrelatie worden gerespecteerd.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar is uw onderneming gevestigd buiten Amsterdam? Of heeft u een vordering in België? Geen enkel probleem. Wij maken graag een paar extra meters voor u.

Lees meer op onze website over:

  • Binnenlandse Vorderingen
  • Europese Vorderingen
Bel of Fax ons

F: 020 – 210 33 71

OF