Arbitragerecht

Arbitragerecht

Het arbitragerecht is een aparte tak van sport en wordt veelvuldig gebruikt in het bedrijfsleven en de bouw- en vastgoedsector. Een arbitrageprocedure is een alternatief voor een procedure bij de rechter. Een arbitragecommissie bestaat uit één of drie arbiters die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak waar het geschil zich voordoet.

De procedure voor een arbitragecommissie heeft overeenkomsten met een procedure bij de rechter. De procedure start met het schriftelijk indienen van een eis waarop een verweerschrift van de andere partij volgt. Vervolgens zal er evt. een tweede schriftelijke ronde plaatsvinden. Ten slotte wordt er een zitting gehouden zodat de standpunten van beide partijen mondeling kunnen worden toegelicht. De arbitragecommissie heeft tijdens de gehele procedure de bevoegdheid om getuigen of deskundigen te horen.

De arbitragecommissie legt haar beslissing, oftewel het vonnis, schriftelijk vast en zendt deze naar beide partijen en in sommige gevallen naar de griffie van de rechtbank. Een vonnis van de arbitragecommissie is bindend. Dit betekent dat indien een van de partijen zich niet houdt aan het vonnis van de arbitragecommissie, dit kan worden afgedwongen door de rechter.

Tegen de beslissing van de arbitrage is in enkele gevallen hoger beroep mogelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om door de rechter het vonnis te laten vernietigen. De partijen dienen zich dan te richten tot het gerechtshof.

Zoekt u een advocaat met kennis van het arbitragerecht?

AVC Advocaten kan u adviseren en bijstaan tijdens uw arbitrageprocedure. Onze advocaten hebben allen kennis van het arbitragerecht. Het arbitragerecht is een ingewikkeld praktijkgebied, maar onze advocaten pakken de draad op waar u die bent verloren.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring met arbitrageprocedures. Zowel in consumentenprocedures bij de  Geschillencommissie Garantiewoningen en de Afdeling Garantiewoningen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, als de overige procedures bij de Raad van Arbitrage.

Op 1 januari 2015 is de Wet in verband met de modernisering van het Arbitragerecht in werking getreden. Deze wet heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd, waaronder dat partijen kunnen afspreken dat de beslissing van de commissie niet wordt verstuurd naar de rechtbank. Meer weten over de nieuwe wetgeving? Onze advocaten beantwoorden graag uw vragen.

Bel of Fax ons

F: 020 – 210 33 71

OF