Civiel Bouwrecht

Civiel bouwrecht

Het civiele bouwrecht treft regels over onder andere de werving en oplevering van bebouwde grond, aannemingsovereenkomsten, geschillen over garantie en projectontwikkeling.

Ter illustratie nemen wij de realisatie van een nieuw appartementencomplex. Hierbij dient men (bestuursrechtelijke) planologische besluiten in acht te nemen.

Ter realisatie van een nieuw appartementencomplex is allereerst een stuk grond nodig en een aannemer die bereid is om het appartementencomplex (de planontwikkeling) te verwezenlijken. Indien er nog geen planologisch besluit bestaat, maar wel nodig is voor het bouwen van het appartementencomplex, dan kan de gemeente haar kosten verhalen op de initiatiefnemer van de planontwikkeling. De kosten kunnen op verschillende manieren worden verhaald: middels verrekening van de grondprijs, een anterieure overeenkomst, een grondexploitatieplan en een posterieure overeenkomst.

Vervolgens zal de initiatiefnemer en de aannemer een aannemingsovereenkomst moeten sluiten waarin onder andere afspraken kunnen worden gemaakt over te late oplevering, incomplete levering en gebreken aan het bouwwerk. In de aannemingsovereenkomst wordt tevens een afspraak gemaakt betreffende de betaling van de aannemer ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en diensten. Indien de initiatiefnemer niet tijdig betaald en het appartementencomplex is klaar om opgeleverd te worden, dan kan de aannemer zich beroepen op het retentierecht. Dit houdt kort gezegd in dat het appartementencomplex in zijn macht blijft totdat zijn opdrachtgever heeft betaald.

Zoekt u een civiele bouwrecht advocaat?

Het civiele bouwrecht is technisch en vereist specialistische kennis. Onze civiele bouwrecht advocaten kunnen u adviseren bij het opstellen van een aannemingsovereenkomst of begeleiden tijdens een grondexploitatieprocedure. Heeft u een conflict met uw opdrachtgever of aannemer? Dan kunnen onze civiele bouwrecht advocaten u uiteraard ook bijstaan tijdens deze juridische procedure.

In de bouw is het gebruikelijk dat dergelijke geschillen door een arbitragecommissie worden beslecht. Voor meer informatie over het arbitragerecht en de ervaring van onze advocaten hiermee, kunt u hier klikken.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar loopt uw project buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. Wij maken graag een paar extra meters voor u. Neem gerust contact op.