VvE Recht

Zoekt u een VvE-recht Advocaat?

VvE-Recht

De eigenaar van een gebouw of een stuk grond is op grond van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn gebouw of grond te splitsen in verschillende appartementsrechten. Splitsing van een gebouw geschiedt bij notariële splitsingsakte. Deze splitsingsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het kadaster. De splitsingsakte dient ook altijd een splitsingstekening te bevatten waarop duidelijk de begrenzing van de verschillende gedeelten en appartementsrechten is weergegeven. Op grond van artikel 5:125 van het Burgerlijk Wetboek is iedere eigenaar van een appartementsrecht van rechtswege lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De VvE voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken. Onder dit beheer valt ook het toezicht op het gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen.

De advocaten en juristen van AVC Advocaten staan zowel professionele VvE beheerders, als VvE’s en individuele leden c.q. appartementseigenaren in en buiten rechte bij. Zij adviseren en procederen onder meer over kwesties omtrent de uitleg van splitsingsaktes en splitsingsreglementen, de nietigheid en/of vernietigbaarheid van besluiten van een VvE en de mogelijkheid van vervangende machtiging door de kantonrechter.

VvE-advocaat

Een VvE-advocaat speelt een onmisbare rol bij de juridische ondersteuning van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in Nederland. De taken van een VvE-advocaat variëren van het adviseren van de VvE over de juridische aspecten van het beheer van gemeenschappelijke gedeelten tot het vertegenwoordigen van de VvE in juridische procedures en geschillen met individuele eigenaren.

Een VvE-advocaat kan van onschatbare waarde zijn voor een Vereniging van Eigenaren. De advocaat kan bijvoorbeeld helpen om de VvE-statuten te interpreteren en te adviseren over dagelijkse besluitvorming door het bestuur. In het geval van geschillen binnen de VvE kan de VvE-advocaat helpen bij het oplossen van de conflicten tussen de individuele eigenaren of tussen de VvE en een individuele eigenaar. Door het inschakelen van een VvE-advocaat kan de VvE voorkomen dat conflicten escaleren en kan het een gerechtelijke procedure voorkomen worden.

Een VvE-advocaat kan daarnaast worden ingeschakeld bij verschillende onderwerpen binnen de Vereniging van Eigenaren. Zo kan de advocaat ondersteuning bieden bij de vernietiging van besluiten, als een individuele eigenaar van mening is dat een besluit nietig is verklaard, of bij het opstellen van een vervangende machtiging. De advocaat kan ook het bestuur van de VvE bijstaan bij de besluitvorming en het nemen van maatregelen op basis van de bevoegdheden van het bestuur. Andere onderwerpen waarvoor een VvE-advocaat kan worden ingeschakeld zijn o.a. aansprakelijkheid van het bestuur, conflictsituaties tussen eigenaren en het onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten.

Kortom, een VvE-advocaat kan een belangrijke rol spelen bij het beheer en de juridische ondersteuning van Verenigingen van Eigenaren. Door de expertise en kennis van een advocaat in te schakelen, kan de VvE juridische problemen oplossen en conflicten voorkomen en oplossen.

Expertise

AVC Advocaten is een gerenommeerd advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in VvE’s (appartementsrechten). Zij hebben uitgebreide kennis en ervaring in het bijstaan van zowel de VvE zelf als individuele eigenaren bij diverse vraagstukken en juridische problemen in dit vakgebied.

Als VvE advocaat zijn zij zeer bedreven in het oplossen van geschillen tussen de VvE en haar eigenaren. Hierbij kunt u denken aan besluitvormingsproblemen, het opstellen van aktes en het vaststellen van de kostenverdeling. AVC Advocaten beschikt daarnaast over VvE specialisten die gericht advies kunnen geven over allerlei vraagstukken binnen het appartementsrecht.

De belangrijkste diensten die AVC Advocaten biedt, zijn onder andere het opstellen en aanpassen van de splitsingsakte, het bieden van juridische bijstand, het uitvoeren van VvE-stemmingen en het adviseren over problemen binnen de VvE. Zij zijn op de hoogte van alle juridische aspecten die een rol spelen bij deze vraagstukken en bieden hierin een resultaatgerichte en kosteneffectieve oplossing.

AVC Advocaten biedt specifiek voor VvE’s een aantrekkelijk tarief voor hun juridische bijstand, wat hen tot een zeer betrouwbare keuze maakt. Zij zijn ervan overtuigd dat hun expertise en kwaliteit voordeel oplevert op de lange termijn, zowel voor de VvE zelf als voor de individuele eigenaren.

Als u behoefte heeft aan gespecialiseerde VvE juridische bijstand dan is AVC Advocaten uw ideale partner. U kunt vertrouwen op hun jarenlange ervaring en hun uitgebreide kennis van het vakgebied en alles wat betrekking heeft op VvE’s. 

Wilt u meer informatie over wat AVC Advocaten voor u kan betekenen, neem contact met ons op!