Advocaten

Over ons

De advocaten van AVC Advocaten zijn samen een sterk team. Allen zijn zij universitair geschoold en hebben zij de verdiepende nascholing gehad binnen het civiel recht. Elke advocaat heeft zijn/haar eigen expertise in verschillende onderdelen van het civiel recht. Hierdoor kunnen zij u in nagenoeg elke civiele zaak adviseren en bijstaan. Zo nodig met gebundelde krachten in teamverband.

De jarenlange ervaring van onze advocaten zorgt ervoor dat zij kwaliteit kunnen leveren van hoog niveau. Zij adviseren en procederen te allen tijde met als doel het behalen van resultaat. Naast het toepassen van wet- en regelgeving zetten zij voor iedere zaak een strategie uit. Samen brengt dit het resultaat.

Uw tijd is veel waard. Daarom werken onze advocaten altijd duidelijk en overzichtelijk. U wordt constant op de hoogte gehouden van de stand van zaken en wij geven u daarbij een realistisch toekomstperspectief. Hiernaast is het kostenplaatje bij ons altijd inzichtelijk door de uitgebreide urenspecificaties bij onze declaraties.

Kortom, het team van AVC Advocaten staan voor u klaar om iedere zaak met enthousiasme en vol overtuiging aan te nemen.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem gerust contact op.

Onze Expertises

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

arbitragerecht

Het arbitragerecht is een aparte tak van sport en wordt veelvuldig gebruikt in het bedrijfsleven en de bouw- ....

Civiel bouwrecht

Civiel bouwrecht omvat het hele traject van de (ver)werving van (bouw)grond, projectontwikkeling, ....

Contracten recht

Het contractenrecht gaat over de duur en het beëindigen van overeenkomsten. Hieronder valt ingebrekestelling, ....

Huurrecht

Het huurrecht is van toepassing op alle soorten huurovereenkomsten, dus niet alleen de huur van ....

incassorecht

Het incassorecht in Nederland betreft het buitengerechtelijk innen van geldvorderingen. Het gebeurt iedere ondernemer. ...

Ondernemingrecht

Ondernemingsrecht is het recht dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op ondernemingen.

VvE recht

De eigenaar van een gebouw of een stuk grond is op grond van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn gebouw of grond te splitsen

Onze geregistreerde advocaten

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

a. mr. M.J. Drijftholt staat geregistreerd op Algemene Praktijk.

b. mr. D.H. Denecke staat geregistreerd op Burgerlijk procesrecht.

Op grond van deze registratie zijn mr. Drijftholt en mr. Denecke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.