Praktijkgebieden

Onze Juridische expertise

AVC Advocaten voert een brede civiele praktijk. Onze advocaten en juristen zijn werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, arbitragerecht, civiel bouwrecht, contractrecht, huurrecht, incassorecht en VvE recht. Voor al uw juridische kwesties op het terrein van het civiel recht kunt u bij AVC Advocaten terecht. Indien mogelijk en nodig verdiepen zij zich namelijk ook in andere civiele praktijkgebieden voor u.

Voor een heldere omschrijving van ieder praktijkgebied kunt u op het betreffende praktijkgebied klikken onder aan deze pagina.

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan gerust contact op.

Onze expertise

Praktijkgebieden

arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

arbitragerecht

Het arbitragerecht is een aparte tak van sport en wordt veelvuldig gebruikt in het bedrijfsleven en de bouw- ....

Civiel bouwrecht

Civiel bouwrecht omvat het hele traject van de (ver)werving van (bouw)grond, projectontwikkeling, ....

Contracten recht

Het contractenrecht gaat over de duur en het beëindigen van overeenkomsten. Hieronder valt ingebrekestelling, ....

Huurrecht

Het huurrecht is van toepassing op alle soorten huurovereenkomsten, dus niet alleen de huur van ....

incassorecht

Het incassorecht in Nederland betreft het buitengerechtelijk innen van geldvorderingen. Het gebeurt iedere ondernemer. ...

Ondernemingrecht

Ondernemingsrecht is het recht dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op ondernemingen.

VvE recht

De eigenaar van een gebouw of een stuk grond is op grond van het Burgerlijk Wetboek bevoegd zijn gebouw of grond te splitsen