Thuishaven voor vluchtelingen

De toenemende stroom vluchtelingen is elke dag in het nieuws. De staatssecretaris is dringend op zoek naar accommodatie voor de vluchtelingen om hen een veilige “thuishaven” te bieden. Deze zoektocht liep een paar weken geleden hoog op en resulteerde in opstand van de inwoners van het dorp Oranje. In de vorige editie werd geopperd om het Dance en Dutch Valleyterrein in Spaarnwoude ten dienste te stellen van een opvang voor vluchtelingen.

Wat gaat er nu vooraf aan het besluit om over te gaan tot opvang van vluchtelingen op een bepaalde locatie en hebben de gemeente en de inwoners hier iets over te zeggen?

Om de (tijdelijke) noodopvang te realiseren is een vergunning nodig. De vergunning kan op grond van nieuwe regelgeving sinds kort worden verleend binnen een gewijzigd termijn. Zo kan een gebouw gelegen buiten de bebouwde kom op grond van een vergunning worden gebruikt voor opvang van vluchtelingen. Met de nieuwe regelgeving is het mogelijk om binnen 8 weken een opvang te vergunnen in plaats van de 26 weken die voorheen nodig waren. De procedure is hierdoor aanzienlijk versneld.

Niet alleen is de procedure versneld, maar ook de bevoegdheid van de provincie (Gedeputeerde Staten) en de Minister om zich hierin te mengen gedurende de voorbereidingsprocedure is verruimd. Door de wijziging van de wetgeving is het voor Gedeputeerde Staten dan wel de betrokken Minister, mogelijk om op een vergunningaanvraag te beslissen. Dit kan enkel voor zover de aanvraag betrekking heeft op de opvang van vluchtelingen of andere categorieën vreemdelingen. Belangrijk hierbij is dat niet langer is vereist dat het gaat om een ruimtelijk belang.

De medewerking van gemeenten bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning is in projecten met een provinciaal of nationaal belang en, voor zover het de opvang van vluchtelingen betreft, door deze wijziging niet meer vereist. Wel dient het provinciaal of nationaal belang in de omgevingsvergunning te worden gemotiveerd.

Het is dus mogelijk dat in de nabije toekomst een terrein buiten de bebouwde kom kan worden aangewezen en gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. De medewerking van de gemeente is hier niet voor vereist. Indien de gemeente zelf besluit om vluchtelingen op te vangen zal (meestal) in overleg worden getreden met de inwoners.

De Kanaalgraver, november 2015, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.