Vreemdelingen als werknemers

Al vele jaren komen arbeidsmigranten hun geluk beproeven in ons land. Bij veel bedrijven, bijvoorbeeld in de agrarische en bouwsector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze arbeidsmigranten. Ze zijn dus meer dan welkom, al zullen de regels van de wetgever, neergelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (de Wav), wel nageleefd moeten worden.

Op grond van de Wav kan een werkgever een vreemdeling, die niet in het bezit is van een Nederlandse nationaliteit of niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander moet worden behandeld, in dienst nemen. Het is echter verboden om een vreemdeling in dienst te nemen zonder dat de werkgever beschikt over een tewerkstellingsvergunning.

Een tewerkstellingsvergunning dient door de werkgever te worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Arbeidsinspectie is bevoegd om te inspecteren of een werkgever voor alle tewerkgestelde vreemdelingen een vergunning in zijn bezit heeft.

Een werkgever in de zin van de Wav is eenieder die in zijn opdracht arbeid laat verrichten. Een vriendendienst zonder vergoeding is ook arbeid in de zin van de Wav. De Wav gaat tevens uit van ketenaansprakelijkheid. Elke partij in de keten (aannemers, uitzendbedrijven) krijgt een boete opgelegd, zelfs als men er niets vanaf wist.

Volgt uit een onderzoek dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met de Wav dan wordt een (bestuurlijke) boete opgelegd. Bedrijven krijgen een boete van € 8.000 per vreemdeling. Voor eenmanszaken en particulieren is het boetebedrag € 6.000. Daarnaast legt de Arbeidsinspectie nog een boete op van € 2.250 per vreemdeling als het identiteitsdocument niet is bewaard of vervalst blijkt te zijn. Voor EU-onderdanen, uitgezonderd Kroaten, hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een vergunning. Wel dient de werkgever van EU-werknemers een kopie te bewaren van het identiteitsdocument. De Arbeidsinspectie rekent per vreemdeling. Heeft u 10 vreemdelingen aan het werk, dan is de boete keer tien. Als men twee dagen achter elkaar controleert, dat komt voor, is de boete per dag per vreemdeling. Uit de jurisprudentie blijkt dat deze boetes zelden worden gematigd.

Vele bedrijven, maar ook particulieren, zijn hierdoor al failliet gegaan. Gelet op het voorgaande moet u dus altijd op de hoogte zijn wie er in uw opdracht werkt, ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn. Dat geldt dus ook als u als particulier door niet EU-onderdanen uw ramen laat wassen, de gevel laat schilderen, of andersoortige klusjes in en om uw huis. Daarbij moet u altijd het identiteitsdocument controleren en bewaren.

De Kanaalgraver, februari 2016, Jaap Drijftholt.
Heeft u vragen over de Wet arbeid vreemdelingen of wilt u een vreemdeling arbeid laten verrichten? Neem gerust contact op.