De hulpvaardige buurman

Het zal u maar gebeuren. U bent een paar dagen niet thuis vanwege een korte vakantie, telefonisch onbereikbaar en vanwege de hevige herfststorm is een grote tak door het raam in een kamer van uw woning beland. U bent zelf niet thuis, niet bereikbaar en kunt dus geen actie ondernemen. Door het gebroken raam is uw woning inbraakgevoelig en door regen is de kans op waterschade aanwezig. Gelukkig is daar uw goede buurman die zich over de ontstane schade ontfermt en voorkomt dat de situatie erger wordt dan het al is.

Op het moment dat uw buurman uw belangen vrijwillig willens en wetens behartigt zonder dat u daarvoor bijvoorbeeld een overeenkomst heeft gesloten of afspraken over heeft gemaakt, is sprake van zaakwaarneming in de zin van artikel 198 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De belangenbehartiging dient op redelijke grond plaats te vinden, oftewel de omstandigheden van het geval, in dit geval een gebroken ruit, moeten het ingrijpen van uw buurman rechtvaardigen.

Om de schade te beperken kan de buurman een glaszetter bellen, de ruit laten vervangen en de rekening voor u betalen. De buurman kan vervolgens de gemaakte kosten van u terugvorderen. Op grond van de wet is de buurman echter ook bevoegd om namens u een overeenkomst te sluiten. Dit betekent dat u zelf de rekening voor het vervangen van de gebroken ruit aan het glaszettersbedrijf dient te betalen. Bij de zaakwaarneming is de buurman ook aan een aantal verplichtingen gebonden. Zo dient hij de nodige zorg te betrachten en dient hij zaakwaarneming af te ronden als hij daar eenmaal mee begonnen is. Dit betekent dat de buurman telkens aan uw belangen dient te denken en geen maatregelen mag nemen waarvan hij weet of kan weten dat u daar niet mee in zou stemmen. Zo is het wel toegestaan dat hij de gebroken ruit laat vervangen door een zelfde soort raam, maar is het niet toegestaan om zonder uw toestemming ook de kozijnen te laten vervangen. Bovendien dient de buurman zodra dit mogelijk is u alsnog op de hoogte te brengen van eventueel gemaakte kosten voor het vervangen van de ruit.

Ondanks dat u niet om de zaakwaarneming heeft verzocht, ontstaat er een verbintenis waaruit ook voor u bepaalde verplichtingen uit voortvloeien. Zo dient u de gemaakte kosten aan uw buurman te vergoeden, mits hij uw belangen naar behoren heeft behartigd. Mocht dat nou niet zo zijn, dan heeft de buurman mogelijk geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten. U kan er ook voor kiezen om de onbehoorlijke belangenbehartiging alsnog goed te keuren omdat uw buurman goede intenties had. In dat geval bent u ook gehouden de kosten te vergoeden.

 

De Kanaalgraver, oktober 2017, mr. Jaap Drijftholt
Heeft u nog vragen? neem gerust contact met ons op.