Incasso van loten voor deelname aan de Nationale Postcodeloterij voor eigen risico

Op 1 januari 2018 was het weer zover de Postcodekanjer van de Nationale Postcodeloterij (hierna: “de Postcodeloterij”) werd uitgereikt. Maar liefst 53,9 miljoen euro werd er verdeeld in het Friese plaatsje Eastermar, maar wist u dat de incasso van het deelnamegeld voor uw eigen risico is? Op 31 mei 2017 oordeelde de rechtbank Amsterdam hierover.

Eiser in deze zaak speelde geruime tijd mee met vier loten, waarvan drie met postcode X en één met postcode Y. Tijdens de trekking van 1 januari 2016 was postcode X de winnende postcode. De hoofdprijs per lot bedroeg destijds € 1.000.000, zodat hij recht zou hebben op € 3.000.000. De Postcodeloterij is echter niet tot uitkering van het prijzengeld overgegaan, omdat eiser onvoldoende saldo op zijn bankrekening had om zijn loten te kunnen betalen. Tijdens de incassopoging van de Postcodeloterij stond op de bankrekening van eiser een saldo van € 36,59. Te weinig voor vier loten, maar wel voldoende voor het voldoen van twee loten

Tijdens de procedure vordert eiser van de Postcodeloterij betaling van € 2.000.000, aldus het prijzengeld voor twee loten. Eiser stelt dat de Postcodeloterij het deelnamegeld per afzonderlijk lot had moeten innen. De rechtbank oordeelt echter dat de incasso van het deelnamegeld plaats dient te vinden van één lot indien de deelnemer met één lot mee speelt en het totaalbedrag aan loten als met meerdere loten wordt meegespeeld. In het geval van eiser diende dus de incasso van alle vier de loten tegelijk plaats te vinden. Bovendien is de Postcodeloterij niet verplicht om na een mislukte incasso nog een poging te doen voor de incasso van het deelnamegeld.

Daarnaast stelt eiser dat de Postcodeloterij hem vooraf had moeten informeren over de datum waarop de incasso plaats zou vinden en achteraf over de mislukte incasso, zodat hij ervoor had kunnen zorgen dat er alsnog voldoende saldo op zijn bankrekening zou staan of dat hij op andere wijze had kunnen betalen. Uit het Deelnemersreglement van de Postcodeloterij volgt dat de kosten van het lot/de loten voorafgaand aan de maand waarin de trekking plaatsvindt van de rekening van de deelnemer wordt afgeschreven op grond van een door de deelnemer verleende incassomachtiging. De rechtbank oordeelt dat hieruit volgt dat het de verantwoordelijkheid is van de deelnemer om voldoende saldo op zijn rekening te hebben. Het is vervolgens de verplichting van de Postcodeloterij om over te gaan tot incasso. De Postcodeloterij had eiser niet hoeven informeren over de mislukte incasso. Dat eiser onvoldoende saldo op zijn rekening had, komt derhalve voor zijn eigen rekening en risico.

Uit deze uitspraak volgt dat betaling van het deelnamegeld aan de Postcodeloterij voor uw eigen risico komt. Het is aan de deelnemers om voldoende saldo op de bankrekening te hebben, zodat het geld voor alle loten waarmee wordt meegespeeld kan worden geïncasseerd. Mocht u deelnemen aan de Postcodeloterij, houdt hier dan rekening mee om te voorkomen dat u net als de eiser in de genoemde zaak een groot bedrag misloopt.

De Kanaalgraver, januari 2018, Jaap Drijftholt

| 020 – 210 33 70 | www.avcadvocaten.nl