Bezorgers Deliveroo kunnen toch aanspraak maken op arbeidsovereenkomst

Waar een kantonrechter van de rechtbank Amsterdam op 23 juli 2018 nog oordeelde dat een bezorger niet in loondienst was bij Deliveroo, heeft een collega kantonrechter van de rechtbank Amsterdam gisteren anders geoordeeld en overwogen dat bezorgers wel degelijk aanspraak kunnen maken op een arbeidsovereenkomst bij Deliveroo (ECLI:NL:RBAMS:2018:5183 en ECLI:NL:RBAMS:2019:198). Daarnaast heeft de kantonrechter gisteren overwogen dat Deliveroo valt onder de cao voor Beroepsgoederenvervoer en deze derhalve dient na te leven (ECLI:NL:RBAMS:2019:210). Beide zaken van 15 januari 2019 zijn aangespannen door de vakbond FNV tegen Deliveroo.

Wat vooraf ging aan de procedures

Deliveroo is sinds 2015 actief in Nederland als een maaltijdbezorgdienst. Via een digitaal platform kunnen onafhankelijke restaurants zich aansluiten bij Deliveroo. Klanten kunnen via ditzelfde platform maaltijden bestellen bij de aangesloten restaurants. Deliveroo zorgt voor de bezorging van de bestelde maaltijden. Bezorgers waren op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij Deliveroo.

Vanaf eind 2017/begin 2018 heeft Deliveroo de bestaande arbeidsovereenkomsten niet meer verlengd. Bezorgers voeren momenteel enkel nog op basis van een overeenkomst van opdracht als zzp’ers hun werkzaamheden uit bij de bezorgdienst. FNV heeft zich niet met deze wijziging kunnen verenigen en vorderde bij de kantonrechter een verklaring voor recht dat de rechtsverhouding tussen de bezorgers en Deliveroo nog steeds is aan te merken als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. De kantonrechter is het met FNV eens en is van oordeel dat de verhouding tussen Deliveroo en de bezorgers door de nieuwe contracten niet dermate is gewijzigd en nog steeds aanspraak kan worden gemaakt op een arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

Of sprake is van een arbeidsovereenkomst is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Hoe partijen de overeenkomst noemen is daar bij niet van doorslaggevend belang. Meer van belang zijn de rechten en verplichtingen die partijen over en weer hebben beoogd en in hoeverre daaraan uitvoering is gegeven. Hoe meer er over een contract is onderhandeld, hoe meer waarde kan worden gehecht aan de bedoelingen van partijen.

Over de overeenkomst met Deliveroo konden bezorgers echter niet onderhandelen. Er is sprake van een standaardcontract dat volledig en eenzijdig door Deliveroo is opgesteld. Aan de schriftelijke partijbedoelingen kan dan ook geen doorslaggevende betekenis worden toegekend, aldus de kantonrechter. Voorts gaat de kantonrechter in op de verschillende elementen van een arbeidsovereenkomst.

Al met al komt de kantonrechter tot de conclusie dat de rechtsverhouding tussen Deliveroo en de bezorgers niet dermate is gewijzigd dat niet langer sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst. Er is nog altijd sprake van een gezagsverhouding tussen Deliveroo en de bezorgers, een belangrijk element van een arbeidsovereenkomst dat bij een overeenkomst van opdracht ontbreekt. Bovendien zijn de bezorgers afhankelijk van Deliveroo voor het toewijzen van bestellingen en hanteert Deliveroo een bonussysteem waardoor bezorgers extra geprikkeld worden om goed te presteren. Goede prestaties leveren weer extra kansen op voor toewijzing van bestellingen. Dit weegt naar het oordeel van de kantonrechter zwaarder dan de vrijheid die bezorgers hebben om zelf te kiezen wanneer zij beschikbaar zijn en de mogelijkheid om bestellingen te weigeren. Bovendien is het veel beschikbaar zijn van belang om voldoende inkomsten te genereren nu bezorgers per afgeleverde bestelling een vergoeding ontvangen. 

Slotsom

Het oordeel van de kantonrechter leidt ertoe dat de door FNV gevorderde verklaring voor recht is toegewezen. De rechtsverhouding tussen Deliveroo en de bezorgers is ondanks de gesloten overeenkomsten nog steeds aan te merken als een arbeidsovereenkomst. Bezorgers kunnen derhalve nog steeds aanspraak maken op rechten die uit een arbeidsovereenkomst voortvloeien.

 

Meer weten? Neem contact met ons op!