Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ziet op de contractuele relatie tussen de werknemer en de werkgever. Dit praktijkgebied stelt regels over het dienstverband tussen beide partijen. In het algemeen doelen deze regels op de bescherming van de zwakkere partij; de werknemer. In een arbeidsovereenkomst leggen werknemer en werkgever afspraken vast betreffende de te verrichten arbeid en het loon dat daar tegenover staat. Tevens kunnen er afspraken worden gemaakt over het ziekteverzuim, de vakantiedagen en eventuele concurrentie- en relatiebedingen.

In het arbeidsrecht gelden er algemene wettelijke regels op grond van het Burgerlijk Wetboek. Afwijking is echter toegestaan. Bijvoorbeeld op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarnaast zijn er ook enkele verplichtingen opgenomen in dit wetboek waar niet van af mag worden geweken. Dit wordt ook wel dwingend recht genoemd. Een voorbeeld van dwingend recht is artikel 3:40 BW waarin staat dat een arbeidsovereenkomst ongeldig is indien deze in strijd is met de wet, de openbare orde of goede zeden.

Zoekt u een arbeidsrecht advocaat?

AVC Advocaten hanteert met betrekking tot het arbeidsrecht het uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’.  Mocht er een conflict optreden op uw werkvloer dan zullen onze arbeidsrecht juristen uit Amsterdam proberen om het geschil op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Helaas behoort dit niet altijd tot de mogelijkheden. In dat geval schromen wij niet om een gerechtelijke procedure te starten.

Onze arbeidsrecht advocaten uit Amsterdam kunnen u niet alleen bijstaan en adviseren ten tijde van een conflict, maar tevens ondersteunen bij het opstellen van goede arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen. Onze juristen zijn van alle markten thuis en kunnen ook een steentje bijdragen indien u of uw werkgever aan de vooravond staat van een grote reorganisatie.

U kunt AVC Advocaten vinden in Amsterdam, maar bent u werkzaam buiten Amsterdam? Of is uw onderneming gevestigd buiten Amsterdam? Geen enkel probleem. AVC Advocaten maakt graag een paar extra meters voor u. Neem contact met ons op via 020 – 210 33 70.