Wat te doen als uw huurder de huur niet (tijdig) betaald?

Als verhuurder krijgt u te maken met allerhande zaken waar u liever niet mee geconfronteerd zou worden. Bijvoorbeeld met huurders die hun huur niet of niet tijdig betalen, terwijl uw kosten wel gewoon doorlopen. In dat geval is het  goed om te weten dat u niet machteloos bent en iets tegen dergelijke huurders kunt ondernemen. U kunt als verhuurder de huurovereenkomst niet zelf beëindigen als uw huurder een huurachterstand heeft laten ontstaan. U kunt wel de rechtbank verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen en/of de huurder te verplichten de woning te ontruimen.

Als de huurachterstand is opgelopen tot drie maanden kan het verstandig zijn een kort geding te starten. Uit vaste rechtspraak blijkt namelijk dat bij een huurachterstand van drie maanden een ontruiming in kort geding in nagenoeg alle gevallen wordt toegewezen. Het voordeel van een kort geding is dat het een snelle procedure is. Vaak heeft u binnen een maand een uitspraak. U krijgt dus niet te maken met ellenlange procedures. Hierdoor wordt voorkomen dat de huurachterstand nog veel verder oploopt.

De procedure wordt gestart door het uitbrengen van een dagvaarding. Het is belangrijk dat alle relevante informatie op de juiste wijze is opgenomen in de dagvaarding, zodat het voor de rechter duidelijk is hoe de vork in de steel zit. Hier zitten enkele juridische haken en ogen aan. Vervolgens zal er een zitting bij de rechtbank plaatsvinden. Tijdens de zitting kan de huurder zijn kant van het verhaal vertellen. Het kan zijn dat de huurder een advocaat of een gemachtigde meeneemt. Het is verstandig als u dit ook doet. Na de zitting doet de rechter in de meeste gevallen binnen twee weken uitspraak. Deze termijn kan echter per rechtbank verschillen.

Aan een kort geding zit wel een risico. Als de huurder de huurachterstand vóór de zitting deels betaalt en de huurachterstand op de dag van de zitting minder dan drie maanden is, zal de rechter de ontruiming op korte termijn zeer waarschijnlijk afwijzen. Een betaling door de huurder op het laatste moment kan in een kort geding dus roet in het eten gooien. Dit risico is echter te ondervangen. AVC Advocaten adviseert u graag hoe u dit kunt doen.

Uiteraard moet de huurachterstand ook bij een ontruiming gewoon worden voldaan. Het vonnis van de rechter kan het makkelijker maken om uw vordering te innen. Als de procedure op de juiste wijze is gevoerd, zal een ontruimingsvonnis ook voor het innen van de huurachterstand kunnen worden gebruikt. U kunt met een dergelijk vonnis bijvoorbeeld beslag laten leggen op de eigendommen of het inkomen van de huurder .

Wist u trouwens dat ook het structureel niet tijdig betalen van de huur voor de rechter reden kan zijn om de huurovereenkomst te beëindigen?

AVC Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures over huurachterstanden en staat u graag bij in alle uw huurkwesties, zowel op het gebied van woonruimten als bedrijfsruimten. Meer weten? Neem gerust contact op.