(Ver)bouwplannen

De lente is vorige maand officieel begonnen en het kwik begint langzaam te stijgen. Een goede gelegenheid om na te denken over het plaatsen van een nieuw schuurtje, een mooie nieuwe serre of een dakkapel. Het is goed mogelijk dat voor het (ver)bouwen of gebruiken van deze bouwwerken een omgevingsvergunning is benodigd. Bij (ver)bouwen zonder omgevingsvergunning, kan de gemeente handhavend optreden. Een vervelend traject dat kan worden voorkomen en de voorjaarspret niet gelijk drukt.

In veel gevallen is geen omgevingsvergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij gewoon onderhoud aan een perceel. Dit zijn werkzaamheden die zijn gericht op het behouden van wat er al is. Denk hierbij aan het schilderen of vervangen van kozijnen, mits er geen veranderingen in het uiterlijk van het bouwwerk worden aangebracht. Kleine veranderingen en verbouwingen in de achtertuin (achtererfgebied) zijn meestal ook omgevingsvergunningvrij. Een pergola of sport- en speeltoestellen voor eigen gebruik (beide met een maximale hoogte van 2,5 meter) of een klein kippenhok kunnen zonder omgevingsvergunning in de achtertuin worden gerealiseerd.

(Ver)bouwen aan de voorzijde van het perceel, zoals het plaatsen van een dakkapel, kan veelal niet vergunningvrij. In dat geval gelden ook bouweisen vanuit de centrale overheid en mogelijk welstandseisen die de gemeente stelt. Of voor een (ver)bouwplan een omgevingsvergunning nodig is, kan worden gecontroleerd met de vergunningscheck van het Omgevingsloket Online (www.olo.nl). Voor omvangrijke (ver)bouwplannen is het raadzaam om een juridisch of ruimtelijk adviseur in te schakelen.

Bij (ver)bouwen dient men ook rekening te houden met de rechten van de buren, overigens is dat ook raadzaam in het kader van de burenrelatie, zelfs indien wordt voldaan aan alle regelgeving. Naast publiekrechtelijke regels (regels die de overheid stelt), kunnen ook privaatrechtelijke regels (het burenrecht) een rol spelen. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van ramen waardoor er een inbreuk op de privacy van de buren kan ontstaan of verbouwingen waardoor de lichtinval of zon van de buren wordt belemmerd of verminderd.

De Kanaalgraver, mei 2015, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.