De rechten van een medewerker met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Vanaf 1 juli 2015 is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Één daarvan is de regeling omtrent de overgang van een tijdelijk contract naar een vast contract. Dit is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) en het beoogt een versterking van de positie voor flexwerkers.

Megan werkt al twee jaar als flexwerker op kinderdagverblijf “de Giraffe” en heeft twee tijdelijke contracten gehad. Eind augustus 2015 loopt haar derde tijdelijke contract af. Megan heeft nog niets vernomen van haar werkgever over de afloop van haar contract, verlenging of het uitzicht op een vast contract. Megan baalt er van, want ze zou graag in vaste dienst treden bij het kinderdagverblijf.

Het werkrooster voor de maanden september en oktober is al opgesteld en Megan is ingeroosterd. Dit zorgt voor verwarring, want Megan’s contract is dan al afgelopen. Megan twijfelt om volgens het werkrooster op 1 september 2015 te verschijnen op haar werk.

Voor 1 juli 2015 had een flexwerker slechts recht op een vast contract na drie contracten voor bepaalde tijd die in totaal niet meer dan 3 jaar mochten bedragen. Een contract werd als opvolgend beschouwd, indien er geen tussenpoos was van drie maanden tussen de contracten.

Door een wijziging in deze zo geheten ketenregeling is het mogelijk gemaakt om eerder in vaste dienst te komen bij de huidige werkgever. Door de nieuwe wetgeving heeft de werknemer recht op een vast contract na drie contracten voor bepaalde tijd die in totaal niet meer dan twee jaar mogen bedragen. Tijdelijke contracten zijn, volgens het huidige recht per 1 juli, opvolgend indien er minder dan zes maanden tussen de contracten zit.

Indien in de nieuwe situatie het derde contract niet tijdig wordt opgezegd of er wordt geen gebruik gemaakt van een tussenpoos dan krijgt u automatisch een vast contract.

Megan doet er dus verstandig aan naar haar werk te gaan op 1 september 2015, aangezien ze dan automatisch een vast contract krijgt bij het kinderdagverblijf. Daarnaast heeft haar werkgever nagelaten om tijdig te communiceren naar Megan over verlenging of stopzetting van het dienstverband en de werkroosters zijn al opgesteld. Per 1 juli 2015 moet de werkgever namelijk ook in het geval van een tijdelijk contract uiterlijk 1 maand van tevoren aan de werknemer laten weten wat hij wil (stoppen of voortzetten). Vergeet hij dit, dan heeft dit financiële consequenties voor de werkgever die ten goede komen van de werknemer.

Wilt u weten wanneer uw werkgever u op de hoogte moet stellen voor het verlengen van uw arbeidscontract of werkt u via een uitzendbureau, dan kunt u onder andere websites van de rijksoverheid raadplegen over de wet- en regelgeving. Indien u een geschil heeft met uw werkgever dan is het aan te raden om contact op te nemen met ons.

De Kanaalgraver, augustus 2015, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.