Vuurwerk: wat is toegestaan en wanneer?

Om de jaarwisseling voor iedereen veilig laten te verlopen gelden een aantal landelijke en lokale regels voor de koop, verkoop en het gebruik van (consumenten)vuurwerk. Ik breng deze regelgeving graag bij u onder de aandacht.

Het kopen van vuurwerk is alleen toegestaan op 29, 30 en 31 december bij verkooppunten die beschikken over een door de gemeente afgegeven vergunning. Het is raadzaam om bij het kopen van consumentenvuurwerk goed het etiket te lezen. In ieder geval moet op het etiket een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan en de mededeling dat het vuurwerk geschikt is voor particulier gebruik. U mag als consument maximaal 25 kilo vuurwerk kopen. Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen vanaf 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. De eisen voor de koop, verkoop en het gebruik van vuurwerk zijn opgenomen in het Vuurwerkbesluit.

Overtreding van het Vuurwerkbesluit kan gesanctioneerd worden met een bestuurlijke strafbeschikking. De politie, en bij sommige overtredingen een gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaar (BOA), is bevoegd om een strafbeschikking op te leggen. Het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden kan gesanctioneerd worden met een strafbeschikking van € 100,-. Het gebruik van illegaal vuurwerk (vuurwerk dat niet aan de eisen uit het Vuurwerkbesluit voldoet) kost u minimaal het dubbele.

Er is ook ruimte gelaten aan gemeenten om het gebruik van (consumenten)vuurwerk te reguleren. Zo kan het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene plaatselijke verordening bepaalde plaatsen aanwijzen waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken. Meestal zijn dit gebieden rondom kinderenboerderijen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Maar ook gebieden rondom bijzondere gebouwen kunnen door het college worden aangewezen. Denk hierbij aan oude molens, schuren of huizen met rieten daken.

In de gemeente Hilversum is ter voorkoming van gevaar, schade of overlast de gehele binnenstad aangewezen als gebied waar het afsteken van consumentenvuurwerk verboden is. Vuurwerkverkopers met verkooppunten in de gemeente vrezen voor een daling van de verkoop en hebben een rechtszaak aangespannen. De bestuursrechter oordeelde recent dat het financiële belang van de vuurwerkverkopers niet meegewogen kan worden bij het besluit. Dit belang – hoe groot dit ook moge zijn – is namelijk niet zodanig verweven met het te beschermen belang dat dit vuurwerkverbod beoogt te beschermen (namelijk het voorkomen van overlast). Kortom het besluit van de gemeente Hilversum is volgens de bestuursrechter rechtmatig. Het zal ons niet verbazen als steeds meer gemeenten in de toekomst zullen kiezen voor een algeheel vuurwerkverbod.

Naast de waarschuwing om ook dit jaar weer verantwoord met vuurwerk om te gaan, rest mij u (alvast) een fijne jaarwisseling te wensen!

De Kanaalgraver, december 2015, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.