Een ongelukkig ongeval of toch niet?

De feestdagen zijn weer voorbij en u bent al enkele weken vol goede moed voor 2016 aan het werk. Tijdens uw dagelijkse werkzaamheden maakt u een ongelukkige val. Bent u zelf verantwoordelijk of kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen? Immers u bent gevallen tijdens het uitoefenen van werkzaamheden tijdens werktijd.

De werkgever heeft op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek een zorgplicht. De werkgever is verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen in te richten en af te stellen en zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken die nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Een val tijdens werktijd betekent niet automatisch dat de werkgever aansprakelijk is of niet voldaan heeft aan zijn zorgplicht. De bovenstaande bepaling is namelijk niet bedoeld om als absolute waarborg te gelden. De bepaling doelt op het treffen van zodanige maatregelen die nodig zijn om schade bij een werknemer te voorkomen. Een ongelukkige val kan dus vallen in de eigen risicosfeer. In het recht wordt ook wel gesproken van ‘huis-, tuin en keukenongevallen’, ‘algemeen bekende gevaren’, ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’, etc. Het voorgaande houdt in dat het aansprakelijk stellen van uw werkgever voor een ongelukkige val meestal niet succesvol zal zijn. Het is daarentegen altijd afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Zo is recentelijk bepaald (ECLI:NL:PHR:2015:962) dat bij het stofzuigen van een bestelbus waarbij een werknemer achterwaarts het voertuig uitstapt en valt over de stofzuigerslang, waarna letsel is ontstaan bij de werknemer, de werkgever niet voldaan heeft aan zijn zorgplicht.

De situatie in de uitspraak heeft alles weg van een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’, zeker omdat het schoonmaken van het voertuig viel binnen de werkzaamheden van de werknemer. De rechtbank was van oordeel dat er sprake was alledaagse werkzaamheden waarvoor de werkgever geen instructies hoefde te geven. Het Hof dacht er geheel anders over. Gelet op de verstandelijke beperking van de werknemer, het onvoldoende geschikt zijn de werkplek (hoogteverschil in de ondergrond) en het nauwelijks geven van instructies leidden tot het oordeel dat de werkgever niet voldaan heeft aan zijn zorgplicht. De werkgever had, gezien het hoogteverschil, een veiligheidsmaatregel (bijvoorbeeld borden met de tekst “Pas op”) moeten nemen. Daarbij had hij bij de gegeven instructies ook moeten zien of de werknemer de instructies goed had begrepen.

Kortom, indien de omstandigheden van het geval in die richting wijzen kunt u bij een ongelukkige val uw werkgever aansprakelijk te stellen.

AVC Advocaten.
Meer weten? Neem gerust contact op.