Compensatie bij een vertraagde vlucht. Waar heeft u recht op?

De zomervakantieperiode staat voor de deur. We trekken er in de zomer dan ook massaal op uit, veelal ook naar het buitenland. De een gaat met de auto en caravan met het risico om uren in de file komen te staan in de brandende zon op de Franse snelweg. De ander gaat juist met het vliegtuig op reis om deze files te vermijden. Toch kan men ook bij het reizen per vliegtuig te maken krijgen met oponthoud door vertraging of zelfs annulering van de vlucht. Maar wist u ook dat u bij een vertraging langer dan drie uur meestal recht heeft op schadevergoeding van de luchtvaartmaatschappij? Hoeveel deze vergoeding precies bedraagt is afhankelijk van de duur van de vertraging en de lengte van de vlucht.

Sinds de inwerkingtreding in 2005 bestaat er een Europese verordening die vliegtuigpassagiers bescherming biedt in het geval van een vertraagde vlucht, omgeboekte vlucht, geannuleerde vlucht of overboekte vlucht. Deze verordening bepaalt op welke compensatie u recht heeft. De verordening bepaalt ook dat de luchtvaartmaatschappij verplicht is om u te informeren over uw rechten bij vertraging zoals een vergoeding, een maaltijd en een drankje.

Indien u later dan drie uur aankomt op de plaats van bestemming door vertraging heeft u recht op een schadevergoeding, tenzij sprake is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden. Indien u binnen of buiten de Europese Unie vliegt en de afstand niet meer bedraagt dan 1500 km heeft u recht op € 250,- compensatie per persoon. Is de vlucht langer dan 1500 kilometer, maar wel nog binnen de Europese Unie, dan heeft u recht op € 400,- compensatie per persoon. Indien u buiten de Europese Unie vliegt en de afstand van de vlucht bedraagt tussen de 1500 en 3500 kilometer heeft u eveneens recht op € 400,- schadevergoeding. Heeft uw vlucht een afstand van langer dan 3500 kilometer dan heeft u recht op een vergoeding van € 600,- per persoon.

Op het moment dat u vertraging heeft opgelopen, kunt u een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij die uw reis heeft uitgevoerd. De luchtvaartmaatschappij zal zich vaak op overmacht of buitengewone omstandigheden beroepen en uw claim afwijzen. Van buitengewone omstandigheden is echter slechts sprake indien de luchtvaartmaatschappij er alles aan heeft gedaan om vertraging te voorkomen. Voorbeelden van buitengewone omstandigheden zijn onder andere slechte weersomstandigheden, een bommelding, een vervelende passagier of een aangevlogen vogel.

Voor het onderbouwen van uw claim bij de luchtvaartmaatschappij is het aan te raden om alle vluchtgegevens goed te bewaren, maar vraag ook om een schriftelijke verklaring van de luchtvaartmaatschappij waarin zij verklaren dat sprake is geweest van vertraging.

Uiteraard hopen wij dat uw vakantie kan beginnen zonder lange vertraging, mocht dit niet het geval zijn denk dan aan deze column en uw recht op compensatie. Rest mij om u (alvast) een goede reis en fijne zomervakantie te wensen.

De Kanaalgraver, juli 2016, Jaap Drijftholt.