Verhuur van uw woning via Airbnb of Booking.com

Even wat bijverdienen door het verhuren van uw woning via Airbnb of Booking.com. Dat klinkt aantrekkelijk. Toeristen hebben al snel vijftig tot honderd euro over voor een nachtje in een kamer of appartement. Niet voor niets bieden steeds meer mensen hun woning aan via dergelijke verhuurwebsites. Maar mag dergelijke woningverhuur wel zomaar?

Airbnb of een vergelijkbaar portaal is eigenlijk niets anders dan een website waar woningen voor tijdelijke verhuur worden aangeboden. Betreft de woning een huurwoning, dan is dit aan te merken als onderverhuur. Op grond van artikel 7:244 van het Burgerlijk Wetboek is onderverhuur van woningen in beginsel verboden. Van deze bepaling kan echter in de huurovereenkomst worden afgeweken. In veel huurovereenkomsten is opgenomen dat onderverhuur uitsluitend is toegestaan met toestemming van de verhuurder. Heeft u als huurder deze toestemming niet of is onderverhuur door de verhuurder verboden en biedt u de woning toch te huur aan via Airbnb? Dan handelt u in strijd met de huurovereenkomst en kan dit mogelijk zelfs leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast is het mogelijk dat wanneer een boeteclausule is opgenomen in de huurovereenkomst, de verhuurder van u een boete of afdracht van de inkomsten uit de verhuur eist.

Ook het verhuren van een eigen woning is niet zonder risico’s. Meestal is in de hypotheekvoorwaarden een clausule opgenomen dat verhuur van de woning voor commerciële doeleinden niet is toegestaan. Indien u geen toestemming vraagt aan de bank, loopt u het risico dat de bank de hypotheekovereenkomst opzegt en aldus het gehele hypotheekbedrag moet worden ingelost. Of de bank hiertoe daadwerkelijk over gaat is maar de vraag. Tot heden voeren de meeste banken een gedoogbeleid en gaan zij niet over tot handhaving.

Daarnaast bent u vaak via uw normale inboedel- of opstalverzekering niet verzekerd voor schade ontstaan door de (onder)verhuur van uw woning. Het risico op schade is immers hoger wanneer vreemden in uw huis verblijven. Voor deze tijdelijke verhuur bieden steeds meer verzekeraars een aparte verzekering aan. Airbnb biedt ook een eigen verzekering aan, maar deze zit vol mitsen en maren en kan niet worden beschouwd als een volledige verzekering.

Tot slot dient u er rekening mee te houden dat u over de inkomsten uit verhuur inkomstenbelasting moet afdragen. Het is mogelijk om 30% van de Airbnb inkomsten onbelast te incasseren. De overige 70% aan inkomsten dient u bij de Belastingdienst op te geven. Hoe u deze inkomsten invult op uw belastingaangifte kunt u terug vinden op de website van de Belastingdienst.

Het klinkt aantrekkelijk om uw woning tijdelijk te (onder)verhuren, maar voor u daartoe overgaat is het dus raadzaam om eerst stil te staan bij de haken en ogen die zitten aan de verhuur via bijvoorbeeld Airbnb.

De Kanaalgraver, augustus 2016, Jaap Drijftholt.
Meer weten? Neem gerust contact op.