De mogelijkheid om energiebesparende maatregelen af te dwingen bij de verhuurder

Wist u dat u de verhuurder van uw woning kan verzoeken om energiebesparende maatregelen te treffen? Het gaat dan om voorzieningen als het isoleren van ramen en muren, het isoleren van de vloer op de begane grond of het vervangen van een cv-ketel die ten minste tien jaar oud is. Wil de verhuurder niet aan uw verzoek voldoen, dan kan de kantonrechter uw verhuurder verplichten om op eigen kosten de maatregelen uit te voeren.

Voor het afdwingen van de maatregelen hoeft geen noodzaak te bestaan. Wel zal sprake moeten zijn van een situatie waarin het treffen van energiebesparende maatregelen redelijk is. Bij de beoordeling of het verzoek redelijk is, zal de rechter alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. Daarbij is met name van belang welke werkzaamheden voor de gevraagde voorziening moeten worden uitgevoerd en welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen, of de werkzaamheden praktisch uitvoerbaar zijn, wat de kosten daarvan zullen zijn, op welke termijn deze kosten redelijkerwijs dienen te worden afgeschreven en of redelijkerwijs valt te verwachten dat de kosten kunnen worden gefinancierd door de verhuurder.

Onlangs heb ik een huurder in een procedure bij de kantonrechter succesvol bijgestaan. In de procedure verzocht de huurder om de verhuurder te verplichten de enkele beglazing in de woning te vervangen voor dubbel(isolatie)glas. De huurder stelde zich op het standpunt dat het aanbrengen hiervan zou leiden tot betere thermische isolatie van het gehuurde en dus lagere verwarmingskosten. De huurder heeft tevens verklaard bereid te zijn tot het betalen van een huurprijsverhoging die in redelijke verhouding staat tot de kosten voor het plaatsen van het dubbelglas. Dit laatste, bereidheid tot verhoging van de huurprijs, is een voorwaarde voor toewijzing van het verzoek. De verhuurder verweerde zich in de procedure door te stellen dat hij de kosten voor het plaatsen van het dubbelglas niet zou kunnen dragen en het verzoek niet redelijk en billijk was, omdat de woning van de huurder een jaar eerder volledig geschilderd was.

De rechter heeft het verzoek van de huurder toegewezen en overweegt in haar beschikking dat het verweer van de verhuurder, dat het verzoek niet redelijk is omdat hij de middelen voor de voorzieningen niet heeft, niet voldoende is bewezen. Dat de huurder het verzoek heeft gedaan kort nadat de schilderwerkzaamheden zijn uitgevoerd, maakt nog niet dat de verhuurder niet in staat moet worden geacht de kosten voor het aanbrengen van het dubbelglas te kunnen dragen. Daarnaast gaat de kantonrechter ervan uit door een huurprijs verhoging van € 20,- per maand de verhuurder de gemaakte kosten uiteindelijk terug zal verdienen.

Kortom, u kunt de rechter verzoeken om uw verhuurder te verplichten tot het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen, mits het verzoek redelijk is en u bereid bent een huurprijsverhoging te betalen die de redelijke kosten zullen dekken.

De Kanaalgraver, september 2016, Jaap Drijftholt.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.