De (non-)conformiteit van een natuurlijk bed

Onlangs boog de rechtbank Amsterdam zich over de vraag of een bed van natuurlijke materialen met een matras van wol, paardenhaar en katoen, non-conform is nu is gebleken dat twee jaar na aanschaf van het bed zich motten en larven in het bed hebben genesteld.

De vraag is of het gekochte bed voldeed aan de verwachtingen die de koper ervan mocht verwachten. Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat een product niet aan de overeenkomst beantwoord, indien een gebrek zich binnen zes maanden na de aankoop heeft geopenbaard.

In deze zaak stelde de koper dat het bed niet voldoet aan de conformiteits-eis omdat de koper mocht verwachten dat het bed 25 jaar mee zou gaan en dat bij normaal gebruik zij geen rekening hoefde te houden met een grote hoeveelheid larven en motten in het bed. Vanwege de in het bed verwerkte natuurlijke materialen bestaat een verhoogde kans op de innesteling van motten.

De verkoper had de koper hier op moeten wijzen en moeten informeren over mogelijkheden om dit te voorkomen. De verkoper stelt te hebben aangeboden het bed te laten reinigen en als alternatief te hebben aangeboden het bed en het hoofdbord gereinigd te retourneren en kosteloos twee nieuwe matrassen van niet-natuurlijke materialen te leveren. De kantonrechter is dan ook van oordeel dat, alhoewel het bed niet voldeed (non-conform) de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan die in een dergelijk geval op hem rusten en de koper niet gerechtigd was de koopovereenkomst te ontbinden.

De koper wordt in het ongelijk gesteld en verliest dus de aangespannen zaak.

Uit het voorgaande volgt dat wanneer u een product koopt dat niet aan de verwachtingen voldoet u genoegen moet nemen met herstel of vervanging van het product. Pas als dit niet mogelijk is, kunt u de koopovereenkomst ontbinden.

De Kanaalgraver, Mei 2018, Jaap Drijftholt

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!